In den beginne was er niets dan stof een Aerde, maar naarmate de jaren volgden en de desoxiribose zuren evolueerden werd men slimmer. AEGEE-Enschede begon zich als een actieve schakel in het netwerk te ontwikkelen. Enkele Heeren van het eerste uur besloten in hun eindige wijsheid dat een dispuut bij kon dragen aan de meerdere eer en glorie van de vereniging AEGEE-Enschede. Vanuit dat daglicht is op 26 augustus 1991 besloten tot oprichting van het

Primum Collegium Societatis AEGEE-Enschede Incognito

Dit alles gebeurde in een blauwe damp van cigarenrook en de o zo verrukkelijke geur van single malt Glenfiddich door de Heeren aedificatores John Robbert Nas ende Geert Anne Marius Haisma. Op de ALV d.d. 22 mei 1992 werd het Primum Collegium officieel erkend als dispuut van AEGEE-Enschede. Hiermee was het eerste dispuut van AEGEE-Enschede geboren.

Vanwaar de naam Incognito, hoor ik u denken. Een kleine, edoch belangrijke anekdote uit de wereldgeschiedenis, zal veel duidelijk maken.

"In den beginne heerste er Chaos. Een vormeloze aanwezigheid die, gelijk de nieuwe Goden, leed onder de bliksemschichten die in het wilde weg werden geslingerd gedurende de reuzenstrijd welke bekend staat als de oorlog der Titanen. Uit Chaos, een verder weinig besproken figuur edoch de logische eersteling in een ingewikkelde familiestamboom, ontsproot Gaia, Moeder Aarde. Naast Chaos en Gaia vormden Eros, Tataros en Incognito respectievelijk de verpersoonlijkingen van de liefde, de onderwereld en de wijsheid, drie van de meest voorname Goden, een ernstige en fundamentele factor in de schepping."

Incognito was één der machtigsten onder de Goden. Hij waakte over de geschiedschrijving en over de andere Goden, opdat in ieder geval dat zou geschieden, zoals later beschreven is. Echter de stilzwijgendheid en bescheidenheid dezer leidde tot een geringe beschrijving van hem. Wel staat vast, dat zonder Incognito de geschiedenis anders was geworden..." (vrij naar Homeros).

In de jaren die voorbij gingen, is een hoop geschiedenis geschreven. Tradities zijn ontstaan en voorliefdes droegen bij aan de binding van de dispuutsleden. Voorliefdes als die voor goede, oude maltwhiskies, cognac en de handgerolde Jacobus Nienhuys cigaar, alsmede disputeren, reizen en Europa worden door de Heeren als essentieel gezien.

Heeren werden geïnaugureerd op - inmiddels - traditionele wijze en Heeren verlieten het Enschedese. Maar binnen Incognito geldt niet, dat zo gauw men uit het oog lijkt te zijn, men uit het hart verdwenen is. Het dispuutsleven betekent: vriendschap voor altijd. Die vriendschap wordt daarom bij het beoefenen van de tradities versterkt. Tradities die in de afgelopen jaren zijn ontstaan. Het exquise kerstdiner, de buitenlandse reis en de diesvieringen zijn daar voorbeelden van.

De Heeren van het Primum Collegium Societatis AEGEE-Enschede Incognito zullen in de toekomst nog veel geschiedenis schrijven, ter meerdere eer ende glorie van AEGEE en onszelf.