Als de berg niet naar Mohammed komt, dan gaat Mohammed maar naar de berg!

Na het debacle tijdens de Kick-In met de geschrapte Incognidoegroep (https://pcsa-incognito.nl/node/22372), heeft Heer Tenger in al zijn wijsheid besloten op zelf de touwtjes in handen te nemen en zaken op orde te stellen bij de smaadneigende Studievereniging Proto.

Om maar meteen goed huis te kunnen houden heeft Heer Tenger niet één, maar twee bestuursfuncties op zich genomen en zal zich dit collegejaar hard gaan inzetten als Secretaris en Externe Betrekkingen van '7.0'.

Wij wensen hem veel succes en kijken uit naar betere betrekkingen tussen deze studieclub en het P.C.S.A. Dat het geschreven moge staan!

Last modified: 
Wednesday, September 13, 2017 - 16:58