Op de ALV der AEGEE-Enschede d.d. 9 September 2013 is Heer Steenman als 24e gechargeerd als bestuurder van onze mooie vereniging. Als Treasurer en Vice-President binnen het XXVIIIe Board zal hij het komende jaar richting geven aan de club en het beleid bepalen dat een spoor zal achterlaten op vele generaties die zullen volgen.

Naast Heer Steenman heeft ook Heer Stegeman het tot een noemenswaardige positie geschopt. Sinds 3 september vervult hij de functie van Quaestor der Stichting Sociëteit Asterion, waarmee hij heeft kunnen voorkomen dat de chaotische jaren die onze Sociëteit achter de rug heeft zich konden accumuleren tot een decennium van ordeloosheid.

Heer Steen- en Stegeman kunnen het komende jaar vanuit het Primum Collegium immer rekenen op steun, advies en uiteraard een kritische blik! Heeren, gefeliciteerd! Opdat het financiële beleid tot grote hoogte mag komen.

Nonsuné

Last modified: 
Tuesday, September 5, 2017 - 18:56