Afgelopen zondag is het roer van het Primum Collegium overgedragen aan de het XXIste praesidium.

Het XXIste wil de Heeren Van Walree, Smits en Van Leeuwen bedanken voor het werk dat afgelopen jaar is verricht.

De functieverdeling van het XXIste is als volgt:
Heer Weekenstroo Praeses
Heer Bolk ab Actis
Heer Van Walree Quaestor

Dat komend jaar een mooi jaar moge worden voor het P.C.S.A!

Nonsuné

Last modified: 
Tuesday, September 5, 2017 - 18:56