Waarde Heeren,

om 19:45 zijn gedechargeerd:

P.M. Beeker als Praeses
E.J.E. Kleinsman als ab Actis
A.N. Eissens als Quaestor

Na een overweldigende speech van Heer Jansen zijn om 19:47 gechargeerd:

J. van den Akker als Praeses
P.A. Cornelissen als ab Actis
P.M. Beeker als Quaestor

Namens het XVIIe Praesidium wordt het XVIIIe Praesidium veel succes gewenst in een rijck en voorspoedig jaar.

Last modified: 
Tuesday, September 5, 2017 - 18:56