Het XVIe Praesidium heeft na een mooi lustrumjaar de scepter overgedragen aan het XVIIe Praesidium, bestaande uit:
Praeses: Heer Beeker
ab Actis: Heer Kleinsman
Questor: Heer Eissens
Het XVIIe Praesidium wil de Heeren van Domburg, van den Akker en Eissens danken voor de bewezen diensten.
Het beleidsplan: "de rooie rakkers,... uh bon" is afgelopen wisselconsilium besproken en goedgekeurd.

Last modified: 
Tuesday, September 5, 2017 - 18:56