De Heeren Verheij en Beeker zijn toegetreden tot het KB van de mooie vereniging AEGEE-Enschede. Samen met drie anderen zullen zij een jaar lang de vereniging trachten te besturen als XXe bestuur. Verheij en Beeker, een goede keuze en gefeliciteerd!

Last modified: 
Tuesday, September 5, 2017 - 18:56