De Heeren van het Primum Collegium hebben maar liefst 13 kiddo's op laten groeien tot waarde eerstejaars; zowel zij als de actieve ouders en ooms kunnen terugkijken op een succesvolle introductie waarin alle facetten van het studentenleven aan bod zijn gekomen. Van gekinkel tot studentikoos pareren, van slome lui tot ware feestbeesten, onze kiddo's hebben geleerd aan de juiste zijde van deze balans terecht te komen! Dank aan Heeren Akker, Jansen, Beek, Postema, Daemen, van Domburg, en Hart voor een waardig vertoon in de actieve opvoeding onzer kinderen.

Last modified: 
Tuesday, September 5, 2017 - 18:56