Tijdens het Dispuutsconcilium van 12 december heeft Heerendispuut P.C.S.A. Incognito een deel van zijn Praesidium gewisseld.

Praeses Heer Hart blijft in functie. Ab Actis Heer Koolen is afgetreden in verband met zijn bestuursactiviteiten bij AEGEE-Enschede en wordt opgevolgd door de nieuwe Ab Actis Heer Veger. Quaestor Heer Rienks is tevens gedechargeerd en wordt opgevolgd door Quaestor Heer De Beer.

Samenvattend ziet het nieuwe Praesidium van het PCSA er als volgt uit:


  • Praeses: Heer Hart
  • Ab Actis:Heer Veger
  • Quaestor:Heer De Beer
Last modified: 
Tuesday, September 5, 2017 - 18:56