De enorme cashflow waar het Primum Collegium jaarlijks mee te maken krijgt heeft het boekhoudprogramma waar de Heeren Quaestoren mee werken flink onder druk gezet. Jaren geleden, toen een eenvoudige excel-sheet al werd ingeruild voor een stevig boekhoudpakket, kon niet voorzien worden dat zelfs deze er de brui aan zou geven. Hierop hebben de Heeren besloten advies in te winnen bij financiële consultants van de gerenommeerde firma Capgemini. Deze hebben oplossingen geboden om de alsmaar groeide financiële stromen van PCSA Incognito te kanaliseren, zodat nu en ook in de toekomst de continuïteit en kennis gewaarborgd blijft om de vaak exorbitant grote uitgaven te kunnen blijven doen. Op het Eerste, Oudste, Rijckste en Voornaemste!

Last modified: 
Tuesday, September 5, 2017 - 18:56