Gisterenavond heeft het jaarlijkse wisselconsilium van het Primum Collegium plaatsgevonden, waarbij de resultaten van 2005 onder leiding van Heer Daemen, Jansen en Verheij uitvoerig zijn gepresenteerd en geëvalueerd. De (inmiddels) e.t. Praeses droeg na goedkeurig van de aanwezig Heeren de praeseshamer over aan h.t. Praeses Van Domburg. Hij zal tezamen met de Heeren Van den Akker en Eissens, respectievelijk in de functies ab Actis en Quaestor, het komende lustrumjaar coördineren. Het door hen opgestelde beleidsplan biedt enkel mogelijkheden voor wederom een topjaar voor het Eerste, Oudste, Rijckste en Voornaemste dispuut van AEGEE-Enschede! Aan het e.t. Praesidium een pluim voor de inzet van het afgelopen jaar! Hulde! Veel succes voor een bruisend jaar gewenst aan het nieuwe h.t. Praesidium! Nonsuné!

Last modified: 
Tuesday, September 5, 2017 - 18:56