Na enkel successen, zoals het jaarlijks oplezen van etiketten, heeft Mondudamo terecht dit jaar haar activiteiten naar een hoger plan willen tillen. In naam van de eigen gaafheid had zij de organisatie van het AEGEE gala naar zich toe getrokken. Goed idee.
Ware het niet dat de folder "Organiseren voor dummies en analfabeten" hen nog niet bereikt heeft. Waar zelfs de kansloze Ou'cie afgelopen jaar nog een tienerfeestje wist neer te zetten heeft Mondu dit jaar het gala af moeten blazen.

"Vanwege het gebrek aan animo heeft Damesdispuut MonduDamo besloten dat het gala, dat gepland stond op 12 april 2008, geen doorgang vindt. Inschrijvingen en reeds getekende machtingen zullen zodoende dan ook vervallen." Aldus de AEGEE-site.

Natuurlijk kan tot de ALV slechts gespeculeerd worden over alle misstappen, maar ik wil u de lol niet ontnemen.

Last modified: 
Tuesday, September 5, 2017 - 18:56