Galerij actieve Incognitiaenen

Heer Geurts

Heer Geurts

Luuk Geurts
AEGEE-generatie: 2010
Inauguratie: 6 januari 2012

Studies:

Bedrijfskunde/International Business Administration BSc. - Afgestudeerd op 10 april 2015
Business Administration Msc.

Student activisme:

2013-…: Kascontrolecommissie (Stress)

2013-…: Kascontrolecommissie AEGEE (lid)

2011-…: Musicie (AEGEE) (lid)

2010-…: Tappersgilde (AEGEE) (lid)

2014-2015: Praesidium (Praeses)

2013-2015: Universiteitsraadspartij UReka (Fractievoorzitter, lid universiteitsraad)

2012-2013: Clusterteam nieuwe Bachelor Business Administration (lid)

2012-2013: Module 1 team nieuwe Bachelor Business Administration (lid)

2012-2013: Studievereniging Stress (Commissaris Onderwijs & Vicevoorzitter)

2012: BBA (lid)

2011-2012: Boekencom (S.V. Stress) (Voorzitter)

2011-2012: HAIP (AEGEE) (Secretaris)

2011-2012: J.O.V.D. (Voorzitter)

2012: KMT-cie 2012-I (lid)

2012: KMT-cie 2012-II (Praeses)

2010-2011: Eerstejaarscommissie (S.V. STRESS) (Penningmeester)

2010-2011: International Party (AEGEE) (Penningmeester)


Generatie 2010

Generatie 2013

Generatie 2014

Generatie 2017